Draugen: En Fiskerenkes Beretning

01/06/2023

Draugen: En Fiskerenkes Beretning er er museumspedagogisk fortellerteater-prosjekt i samarbeid med Midt-Troms Museum.

Draugen: En Fiskerenkes Beretning

Draugen: En Fiskerenkes Beretning er er museumspedagogisk fortellerteater-prosjekt i samarbeid med Midt-Troms Museum.


Prosjektperioder.
Prosjektet var i forprosjekt for scenetekstutvikling høsten 2020 og  forposjekt for bestillingsverk (musikk) våren 2023 (begge støttet av Kulturdirektoratet). I oktober 2023 blir det kunsterresidens (støttet av DAVVI - Senter for Scenekunst) og vi håper på premiere ila 2024. Ta kontakt hvis du er interessert i prosjektet!
Kim-Runar Klodiussen
Powered by Webnode
Create your website for free!